Behandlingsformer

Slider

Vi bruker klassisk akupunktur, øreakupunktur, moxa, og kopping
AKUPUNKTUR -Accus betyr "nål" og punctur betyr "å stikke igjennom", altså å stikke nåler igjennom huden. Det gjøres for å gjenopprette balanse i kroppen, og for å løse på eventuelle blokkeringer i kroppens energibaner.

ØREAKUPUNKTUR -Hele kroppen er avspeilet i øret og kan påvirkes ved å sette nåler i de ulike områdene som tilhører det man vil prøve å påvirke. Disse nålene går man gjerne med.

MOXA - en urt som tennes på og holdes over punktet for å tilføre energi og varme.

KOPPING - Det lages undertrykk i en glasskopp som settes over et punkt, eller beveges over et området for å øke blodgjennomstrømningen og å få omsetning av energi i gang