Hva er akupunktur?

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som gjennom både lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med svært få bivirkninger.
I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet bestående av en rekke vitale organer og enrgibaner (meridianer) som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal enrgien (qi) strømme fritt og harmonisk. Dette er en forutsetning for god helse.

250acupuncture4Det er forskjellige faktorer som kan påvirke gjennomstrømningen av qi, eksempelvis vil en ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil kosthold, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk osv kunne føre til at energien enten stopper opp eller “løper løpsk” – og sykdom og smerter er et faktum.

Hensikten med bruk av nåler og andre verktøy akupunkunktører benytter seg av f. eks kopping og brennende moxa, er å få energien til å flyte gjennom kretsløpet igjen, slik at den kan utføre sine funkjoner bl. a gi næring til de vitale organene og beskytte kroppen mot ytre helseskadelige faktorer. Akupunkunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.