Akupunkturs virkning

Akupunkturens smertedempende effekt er godt dokumentert, ved den såkalte spinale og thalamiske portteori og ved at akupunktur stimulerer egenproduksjon av bl.a. endorfin. Andre stoffer som blir frigjort – f.eks serotonin – forklarer noe av den positive effekten akupunktur kan ha på pasienters psykiske tilstand.

250acupuncture_nswForskning har også avdekket hvordan akupunktur stimulerer dannelsen av stoffer lokalt som virker utvidende på blodårene og dermed bedrer perifer sirkulasjon. Slik blir gjennomblødningen i muskulaturen bedret og akupunktur virker derfor også muskelavslappende. Forskning viser også hvordan akupunktur stimulerer immunapparatet og har en rekke ulike hormonelle effekter – f.eks kan akupunktur bidra til å stabilisere menstruasjonssyklusen, påvirke tarmbevegelser, påvirke blærens tømmefunksjon mv.

Moderne vitenskap er i ferd med å forklare både generelle virkningsmekanismer og spesifikke effekter av akupunktur. Fortsatt gjenstår det en del spørsmål som står ubesvart, men videre forskning vil nok bidra til å forklare flere av akupunkturens gunstige effekter.

Verdenskonferansen om akupunktur i Oslo i 2005 presenterte flere større studier som viste god effekt av akupunktur mot smerter. Blant annet smerter i korsryggen, migrenelignende hodepine og fødselssmerter. – Det er spennende at akupunkturbehandling gitt i noen uker til måneder viser seg å ha langtidsvirkning mot smerter over ett til flere år. 250003

– Forskningen på akupunktur mot smerter har veldig solide resultater å vise til, både i Norge og internasjonalt. Det spennende nå er om forskningen i fremtiden vil vise like god effekt av akupunktur på helt nye områder, som psykiske sykdommer, fordøyelsessykdommer og hormonelle lidelser.Akupunktur ser ut til å virke både ved å øke blodsirkulasjon og blodtilførsel til organene, slik at de bedrer sin funksjon. Vi vet at akupunktur øker mengden av visse signalstoffer – for eksempel endorfiner, som demper smerte, og serotonin, som blant annet virker mot depresjon. Det er grunn til å tro at akupunktur stimulerer utskillelse av hormoner og flere andre signalstoffer på måter vi ikke kjenner fullt ut ennå. – For eksempel vet vi at akupunktur hjelper ved infeksjon ved å stimulere immunsystemet, men vi vet ikke helt hvordan det skjer. Akupunkturbehandlingen får de hvite blodlegemene til å “spise” de sykdomsfremkallende bakteriene fortere, antagelig via et signalstoff.

Depresjon

Allerede har pilotstudier vist at akupunktur har oppsiktsvekkende god effekt mot depresjon. Dermed kan akupunktur ved å stimulere kroppens egen produksjon av serotonin være et alternativ til lykkepillen.- Akupunkturstudiene gjort de siste 10 årene er mye bedre enn for 20 år siden. I vestlige land først og fremst fordi akupunktørene er blitt flinkere til å sette nåler riktig i punktene. Den akupunkturen vi har i Norge i dag, er en videreutvikling av den tradisjonelle kinesiske akupunkturen tilpasset moderne teknikker.

Lege Bernt Rognlien var en av pionerene innen norsk akupunktur, og ledet Norsk forening for klassisk akupunktur i 15 år. I disse dager har en arbeidsgruppe begynt å vurdere om akupunktører og homeopater skal få autorisasjon.- Det ville øke den faglige kvaliteten og være en sikkerhet både for publikum, andre samarbeidspartnere i helsevesenet og akupunktørene selv. Det er på høy tid vi får autorisasjon, ikke minst fordi norske akupunktører holder høy faglig kvalitet sammenlignet med mange andre land, sier Rognlien.