Hva skjer?

Akupunktøren foretar først en grundig diagnose. Diagnosen baseres på utspørring om symptomer og den generelle allmenntilstanden. I tillegg brukes puls- og tungediagnostikk Målet med en slik diagnostisering er å finne årsaken til plagene slik at hver pasient får en individuell tilpasset behandling. Dette er viktig ettersom de samme sykdommer og symptomer kan ha forskjellige årsaker utfra tradisjonell kinesisk medisin.

I akupunkturbehandlingen brukes sterile nåler som stikkes inn i spesielle punkter – såkalte akupunkturpunkter- som finnes spredt over hele kroppen. Det er viktig at nålene 150acu02stikkes inn på riktig måte – dvs at retning og dybden på innstikket er av stor betydning. Nålene kan stå urørt under behandlingen, men like vanlig er det at nålene blir manipulert med fingrene, varmet opp eller stimulert elektrisk – avhengig av hvilken effekt akupunktøren ønsker å oppnå. Du bør oppleve en form for nålefølelse (kalt de qi) når nålene settes. De qi kan arte seg som prikking, lettere smerte eller press.

Nålene sitter inne i 20-30 minutter. Nålene er svært tynne – noe som innebærer at behandlingen svært sjeldent er særlig smertefull. Antall nåler som benyttes under en
behandling kan variere fra diagnose til diagnose. Antall behandlinger er avhengig av hva slags problem som behandles og plagenes varighet.

I tillegg til nåler vil akupunktøren kunne benytte andre behandlingsteknikker, så som kapping (glass eller bambuskopper), moxa (brennende urt for å varme) og elektroakupunktur. Akupunktøren vil også gi individuell kostholdsveiledning tilpasset diagnosen Likeså vil akupunktøren gi råd vedrørende livsstil og mosJon.