Ny lov om alternativ behandling

En ny lov om alternativ behandling av sykdom har erstattet kvakksalverloven. Den nye loven åpner for å bruke alternativ behandling av en rekke sykdommer.
Ny lov om alternativ behandling. Akupunktur mot depresjoner
Vel og merke hvis det skjer i samarbeid med pasientens lege, påpeker Mette Trolie som driver Askøy Akupunktur. Hun ønsker «Ny lov om alternativ behandling av sykdom» velkommen, selv om den ikke innebærer så veldig mye nytt. -Norge blir med dette det første landet i Norden som får en moderne og brukerorientert lov på dette feltet, sier helseminister Dagfinn Høybråten i en pressemelding.
250artikkel03
Selvbestemmelsesrett
Ifølge Høybråten har to hovedhensyn ligget til grunn for ny regulering av alternativ behandling. På den ene side pasientens selvbestemmelsesrett og valgfrihet. Og på den andre side ivaretakelse av sikkerhet. Retten til å drive behandlingsvirksomhet er avgrenset på visse områder, blant annet i forhold til inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko og behandling av allmennfaglige smittsomme sykdommer. Mette Trolie sier at loven imidlertid åpner for at såkalte alvorlige sykdommer kan behandles, forutsatt at behandlingen skjer i samarbeid eller forståelse med pasientens lege. Loven åpner også for at alternativ behandling i stor grad kan tilbys som supplement til ordinær helsehjelp.

Sikre seriøsitet
Trolie forteller at sammen med den nye loven er det opprettet en frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling. Men ordningen innebærer ingen offentlig vurdering eller godkjenning av faglig art av den enkelte utøver eller behandlingsform. Likevel, den inneholder elementer som både går på forretningsmessig seriøsitet og som skal bidra til at det stilles faglige og yrkesetiske krav.

Seriøst
-Dette skal bidra til å sikre seriøsitet hos oss som driver alternativ behandling, sier Trolie som har utdanning både som akupunktør og sykepleier. Stadig flere søker alternativ behandling av et eller annet slag. I dag har en av tre nordmenn forsøkt alternativ legebehandling. Den er også innført ved mange sykehus. Hvert fjerde norske sykehus tilbyr alternativ behandling, melder Aftenposten. Dette er mye. En undersøkelse viser at det skarpe skillet mellom skolemedisin og alternativ medisin er begynt å svekkes, selv i institusjonshelsetjenesten. Og flere sykehus varsler at de vil ta alternativ behandling i bruk. Forskere mener det er en trend i samfunnet at pasientene ønsker ansvar for egen helse.